PDA

View Full Version : [ขอเชิญ] ชวนภ่ายภาพงานดี ๆ ที่สยามสแควร์ครับRainbowPixs
11th January 2010, 12:36
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยคณะนิสิตชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาควิชาดุริยางคศิลป์(ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูมิใจเสนอนิทรรศการและการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมในโครงการ

"จตุรภาคี วัฒนธรรม ประเพณี ๑๒ เดือน"

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ลานหน้าฮาร์ดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์

เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ภายในงานพบกับนิทรรศการด้านประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศไทยในทุกภูมิภาค และตื่นตาตื่นใจกับการแสดงชุด "สยามนครา ศรีทวาทศมาส" ซึ่งรวบรวมนาฏศิลป์พื้นบ้าน และนาฏศิลป์ไทยมาให้ชมกันอย่างครบเครื่องผ่านทั้ง ๑๒ ชุด ซึ่งใช้นักแสดงที่มากด้วยประสบการณ์กว่า ๑๐๐ ชีวิต มาเนรมิต ท่วงท่า ลีลานาฏกรรม ให้ชมกันอย่างจุใจ

แล้วพบกันวันที่ ๒๑ มกราคม นี้นะครับ