PDA

View Full Version : [อยากชวน] Photo fair 2009 ประกวดถ่ายภาพAU.KU.
26th November 2009, 12:59
สืบเนื่องจากกระทู้ของคณละอ่อนหัดใหม่
http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=152201

มาชวนกันไปถ่ายภาพในงาน Photo fair 2009

:flower:

โครงการ ประกวดภาพถ่าย สีสันโฟโต้แฟร์ 2009

Photo Fair งานแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบดิจิตอลของการถ่ายภาพ จัดขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้ชมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมัยใหม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจและรักการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สมาชิก นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการถ่ายภาพ ได้รับรู้ถึงเทคโนโลยี และวิวัฒนาการในปัจจุบันของระบบการถ่ายภาพ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการของการถ่ายภาพให้เป็นที่แพร่หลายและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นการจัดงาน Photo Fair ครั้งที่ 20 ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีแล้ว ยังได้มีการนำเสนอกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย โครงการพระราชดำริ โครงการภาพถ่ายการกุศลเพื่อเพื่อนยามยาก นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย และกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพจากหน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ ที่ร่วมจัดนิทรรศการในบริเวณงาน Photo Fair เพื่อเป็นการเพิ่มสีสันภายในงาน ทางสมาคมฯ จึงจัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ สีสันงาน Photo Fair 2009 ขึ้น
มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมในงาน Photo Fair 2009
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้มีความรู้และมีมุมมองใหม่ๆ ในการถ่ายภาพ พร้อมทั้งสร้างสรรค์จินตนาการในการถ่ายภาพ
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่รักในการถ่ายภาพ ได้รู้ถึงเทคโนโลยีของกล้องและระบบการถ่ายภาพดิจิตอล พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์
ลักษณะของภาพถ่ายหัวข้อในการประกวด สีสัน Photo Fair 2009
เป็นภาพถ่ายซึ่งแสดงถึงบรรยากาศ และกิจกรรม ต่างๆ อาทิ บริษัท ห้าง ร้าน ที่ร่วมแสดงงาน ผู้เข้าชมงาน การแสดงบนเวที นางแบบ พริตติ้ ที่จัดแสดงขึ้นภายในงาน Photo Fair 2009 ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2552 ในบริเวณศูนย์แสดงสินค้าไบเทค

รางวัลและการมอบของรางวัล
รางวัลกล้องดิจิตอล วันละ 3 รางวัล (ตัดสินวันที่ 26 - 29 พ.ย. 52 ) รวม 12 รางวัล

การตัดสินแบ่งเป็น 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ถ่ายภาพวันที่ 25,26 พฤศจิกายน ส่งภาพเข้าประกวดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลาไม่เกิน 18.00 น. ตัดสินและมอบ รางวัล 19.30 น.
ครั้งที่ 2 ถ่ายภาพวันที่ 27 พฤศจิกายน ส่งภาพเข้าประกวด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลาไม่เกิน 18.00 น. ตัดสินและมอบรางวัล 19.30 น.
ครั้งที่ 3 ถ่ายภาพวันที่ 28 พฤศจิกายน ส่งภาพเข้าประกวด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลาไม่เกิน 18.00 น. ตัดสินและมอบรางวัล 19.30 น.
ครั้งที่4 ถ่ายภาพวันที่ 29 พฤศจิกายน ส่งภาพเข้าประกวด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ตัดสินและมอบรางวัล

การมอบรางวัลจะทำการมอบรางวัลชนะเลิศ 1 , 2 , 3 ทุกวัน เวลา 19.30 น. ณ เวทีกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2009

กติกา
1. เป็นภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่จัดแสดงภายในงาน Photo Fair 2009 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค เท่านั้น
2. ภาพถ่ายสีหรือขาวดำ ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องอัดบนกระดาษขนาด 4x6 นิ้ว ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล จะต้องถ่ายภาพมาในความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4. ด้านหลังของทุกภาพ ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อภาพ ชื่อสกุล ผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
5. ภาพถ่ายทั้งหมดจะไม่ส่งคืน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรุณาเก็บฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
6. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สถานที่ส่งภาพ
บริเวณห้องผู้จัดงานหน้า Hall 102 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค
คณะกรรมการตัดสินภาพ
ตัวแทนจากบริษัทที่ร่วมสนับสนุนของรางวัล

AU.KU.
26th November 2009, 13:05
“มิสลีโอ โฟโต้คอนเทสต์”
ระยะเวลาการถ่ายภาพ วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน เวลา 18.00 น. – 20.30 น. ณ เวทีในงานโฟโต้แฟร์ 2009

ผู้ดำเนินงานและทีมผู้บรรยาย
อ.สงคราม โพธิ์วิไล (พิธีกร)
อ.พิสิฐ เสนานันท์สกุล (วิทยากร)
คุณอนันต์ จิรมหาสุวรรณ (วิทยากร)
คุณสยุมภูว์ เศตะพราหมณ์ (วิทยากร)
คุณชาญ วงศ์วิศวะกร (วิทยากร)
รายละเอียดงาน
นางแบบจะมีทั้งหมด 30 คน (ให้มาเดินโชว์วันละ 10 คน รวมทั้งหมด 3 วัน ผลัดกันมาไม่ให้ซ้ำกัน) นางแบบอายุระหว่าง 18-25 ปี

18.00 น. วิทยากรบรรยายและแนะนำการถ่ายภาพนางแบบ
19.00 น. นางแบบเริ่มเดินโชว์บนเวที จะมีจุดหยุดโพสท์ท่าให้ช่างภาพถ่ายภาพ และจัดให้มีมุมเฉพาะพร้อมไฟสตูดิโอให้ช่างภาพถ่ายภาพ โดยมีทีมวิทยากรคอยแนะนำ เครื่องแต่งกายนางแบบ เสื้อของนางแบบ ทางบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้จัดให้ (ส่วนกางเกงนางแบบ เป็นกางเกงแบบขาสั้น โดยนางแบบเป็นผู้จัดเตรียมเอง)

กติกาการประกวดภาพถ่ายนางแบบ
1. บุคคลทั่วไปสามารถส่งภาพถ่ายได้ (ไม่จำกัดอายุและเพศ)
2. ภาพนางแบบที่ส่งประกวดต้องเป็นมิสลีโอที่จัดไว้ให้ถ่ายเท่านั้น
3. ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพสีในแนวตั้งเท่านั้น
4. ภาพที่ส่งประกวดต้องเห็นนางแบบอย่างน้อยครึ่งตัว (ต้องเห็นเอวของนางแบบ)
5. ขนาดของภาพ 8 x 12 นิ้ว , ไม่ต้องติดโฟโต้บอร์ด หรือกระดาษแข็ง
6. ทั้งด้านหน้าและด้านหนังจะต้องไม่มีชื่อของผู้ส่ง (ทางผู้รับภาพจะเป็นผู้จัดการทั้งหมดติดเบอร์ไว้ข้างหลังภาพ) และต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งถ่ายด้วยตนเอง
7. ผู้ส่งประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพนางแบบ 1 คนต่อ 1 ภาพเท่านั้น (สามารถส่งครบทั้ง 30 ก็ได้)
8. ห้ามตกแต่งภาพเกินความเป็นจริง
9. ต้องส่งภาพประกวด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00 น. – 17.00 น. เท่านั้น (หน้าเวทีของงาน)
10. ภาพที่ส่งประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน ซึ่งจะไม่คืนภาพให้ผู้ส่งประกวดและผู้จัดงานสามารถนำภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ได้
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
12. ผู้ส่งภาพประกวดสามารถชมการตัดสิน และรอฟังผลการตัดสินได้

รายละเอียดรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
(ทุกรางวัลจัดแบ่งระหว่างนางแบบและช่างภาพอย่างละครึ่ง)

รางวัลปลอบใจ 27 รางวัล ของขวัญจากบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง (มอบให้นางแบบและช่างภาพอย่างละ 1 ชุด)
เงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ค่าแต่งหน้า ค่าทำผม และค่าเดินทางจะมีให้นางแบบ

:flower: ตัดสินภาพที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552
12.00 น. เปิดรับภาพที่ส่งประกวด
17.00 น. ปิดรับภาพเวลา
18.00 น. เริ่มตัดสินภาพ
โดยเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน
การตัดสินภาพ
จะทำการตัดสินภาพอย่างเปิดเผย โดยให้ผู้ส่งภาพประกวดและนางแบบ สามารถชมการตัดสินและร่วมลุ้นได้ เมื่อติดสินภาพเสร็จสิ้นจะทำการมอบรางวัลให้แก่ภาพที่ได้รับรางวัลและนางแบบโดยทันที

รายนามคณะกรรมการตัดสินภาพ
1. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
2. คุณวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชน
3. คุณชัยโรจน์ มหาดำรงกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2546
4. คุณสัมพันธ์ อัสรางชัย อุปนายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
5. คุณพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2552
6. คุณสยุมภูว์ เศตะพราหมณ์ บรรณาธิการฝ่ายภาพเปิดกล้องส่องโลก
7. คุณอนันต์ จิระมหาสุวรรณ ที่ปรึกษาวิชาการ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ
8. คุณชาญ วงศ์วิศวะกร
9. ตัวแทนจากบริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด

AU.KU.
26th November 2009, 13:09
การประกวดภาพ “วันนักถ่ายภาพไทย”
21 พฤศจิกายน 2552 จัดโดย สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายพระราชสมัญญา แด่พระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยและวันนักถ่ายภาพไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยนาบประการ คณะรัฐมนตรีจึงลงมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทยกำหนดให้วันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันนักถ่ายภาพไทยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 นี้ เป็นวันครบรอบ 104 ปี แห่งการประกวดถ่ายภาพ
ขอเชิญชวนนักถ่ายภาพทุกท่านร่วมระลึกวันประกวดถ่ายภาพครั้งแรกร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดที่ : เบอร์ 0-2803-7570-1 หรือ www.thaifpt.org (http://www.thaifpt.org)

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้วนะครับ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifpt.org/index.php?mo=5&qid=390664

AU.KU.
27th November 2009, 10:22
เรื่องสืบเนื่อง เมื่อประมาณวันจันหรืออังคารที่24 ผมพายายามเข้าไปดูข้อมูลในเวปของสมาคมฯ http://www.photofairthailand.com เพื่อหาข้อมูลในการเข้าชมกิจกรรมที่จัดภายในงานว่ามีอะไรบ้าง ... ด้วยความหงุดหงิดและอยากรู้แต่ไม่มีข้อมูลกิจกรรม ผมก็เลยพยายามโทรไปที่สมาคมและบางท่านที่เป็นกรรมการดูแล หนึ่งในบุคคลนั้นคือ คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน (แห่ง IQ LAB ซึ่งท่านดูแลด้าน ธุรกิจ กราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์) ... ผมก็ได้เสนอว่าหน้าเวปสมาคมควรจะมีตารางกิจกรรม ผลเป็นที่น่ายกย่องและขอคุณอาสมเพ็ชร มาก ๆ ในการช่วยประสานกันสมาคมทำตารากิจกรรมดี ๆให้พวกเราๆ ท่านๆ ได้รับทราบกัน ๆ

ตอนที่คุยโทรศัพท์ท่านก็ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาหลายอย่าง แต่ที่น่าสนใจก็กิจกรรมบอดี้เพ้น ... อยางลืมไปเที่ยว เยี่ยมชม หาความรู้ หาอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ถูกใจกันนะครับ

ต้องกราบขอบพระคุณ คุณอาสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน แห่ง IQ LAB เป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื่องจากนำข้อมูลขึ้นแล้วยังโทรมาบอกผมด้วย กราบขอบพระคุณอีกครั้งด้วยความเคารพ :bucha: :bucha: