PDA

View Full Version : Backeting Modesurawut
7th February 2003, 08:09
อยากทราบว่า BACKETING MODE ใน S602 ทำหน้าที่อย่างบ้างครับ
ที่มีค่าให้เลือก เช่น +- 1 EV, +- 2/3 EV +- 1/3 EV

ช่วยอธิบายให้ทราบหน่อยนะครับ

ModX!
9th February 2003, 07:33
Braketing Mode
เป็นระบบการถ่ายภาพคร่อม คือการถ่ายภาพโดยพร้อมกับการชดเชยแสงไปด้วย เช่น +-1 EV หมายถึงจะถ่ายภาพทั้งหมด 3 ภาพ
โดยมีการการชดเชยแสง น้อยกว่าแสงที่ได้ 1 EV ตามค่าการวัดแสง มากกว่าแสงที่ได้ 1 EV ตามค่าการวัดแสง
และภาพที่ไม่มีการชดเชยแสงอีก 1 ภาพ
จากนั้นกล้องจะเก็บภาพทั้ง 3 เอาไว้ซื่งเราสามารถเลือกเอาภาพที่ดีที่สุดในการถ่ายครั้งนี้ได้ :D

D1
11th February 2003, 00:38
ขออนุญาตแจมด้วยอีกคนครับ

การถ่าย Bracketing Mode ก็เป็นอย่างที่คุณ ModX ได้เขียนไปแล้ว คือเมื่อเข้าโหมดนี้ กล้องจะถ่ายภาพเป็นจำนวนสามภาพ ภาพหนึ่งที่ความสว่างพอดี อีกภาพหนึ่งที่ความสว่างมากกว่าพอ และอีกภาพหนึ่งมืดกว่าพอดี (ซึ่งความหมายของ "พอดี" ของกล้อง อาจจะไม่พอดีกับที่เราต้องการก็ได้) ดังนั้นเมื่อเราได้ภาพมาสามภาพ เราก็จะมาเลือกภาพที่ดีที่สุด ดังที่คุณ ModX ได้เขียนบอกไปแล้ว

คราวนี้ การถ่ายภาพให้สว่างและมืดกว่าปกตินั้น เราสามารถตั้งระดับได้ว่าจะให้ถ่ายให้มืดหรือสว่างกว่าปกติมากน้อยเท่าไหร่ ถ้าเราตั้ง +/- 1EV เราก็จะได้ภาพหนึ่งที่สว่างกว่าปกติ และภาพหนึ่งที่มืดกว่าปกติ 1EV แต่ถ้าเราตั้งเป็น 2/3 หรือ 1/3 EV จำนวนความแตกต่างของความสว่างและความมืดของภาพจะลดน้อยลงครับ

ถ้าไม่รู้จะใช้ค่าอะไรตั้งไปที่ +/- 1 EV ก่อนก็ได้ครับ พอใช้ๆ ถ้ารู้สึกว่าภาพที่ได้อีกสองภาพ สว่างและมืดเกินไปค่อยปรับลดเป็น 2/3 หรือ 1/3 EV ตามลำดับ :)