PDA

View Full Version : งานดอกแก้วบานเบื้องบูรพา 26-30 ธันวาคม 2547 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเอ้
24th December 2004, 10:43
ชมการแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสมเรื่อง “สระแก้วแดนอารยธรรมแห่งบูรพา”
ชมขบวนแห่ 5 ชาติ ไทย – จีน – ย้อ – เวียดนาม – กัมพูชา (26 ธันวาคม 2547)
ชมการแสดงนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย–กัมพูชา
ชมการประกวดอาหารพื้นบ้าน และชิมอาหารพื้นเมืองในโครงการ Clean Food Good Tast
ชมการแสดงต่าง ๆ เช่น หมอลำดัง ระเบียบวาทะศิลป์ ชมฟรีตลอดงาน
ชมการแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธไมตรี เช่น ชกมวยไทย – กัมพูชา เซปัคตะกร้อ ว่ายน้ำดอกแก้วสปรินเตอร์ ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเยือนเมืองชายแดนเบื้องบูรพา ท่องเที่ยวโปรแกรมพิเศษ เที่ยว 2 วัน จากไทยไปกัมพูชา ท่องแดนอารยธรรมขอม – เสียมเรียบ ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2547 ด้วยราคาพิเศษ และเที่ยว 1 วัน จากกัมพูชามาไทย ชมละลุ – โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ชมอุทยานแห่งชาติตาพระยา – ปราสาทสด๊กก๊อกธม – ปราสาทบันทายสมาร์
ชมวัดเขาน้อยสีชมพู – ถ้ำน้ำ - โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
การเดินทางโดยรถยนต์ เดินทางได้ 2 เส้นทาง จากกรุงเทพ ฯ – รังสิต - องครักษ์ (305) – นครนายก – ปราจีนบุรี (33) – กบินทร์บุรี – สระแก้ว – อรัญประเทศ หรือจะใช้เส้นทางจากกรุงเทพ ฯ – มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา – พนมสารคาม (304) – เขาหินซ้อน – เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 359 – เข้าถนนหมายเลข 33 – วัฒนานคร – อรัญประเทศ ระยะทางรวมประมาณ 250 กิโลเมตร
โดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพ ฯ – สระแก้ว – อรัญประเทศ วันละ 2 ขบวน ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร.0-2223-7010, 0-2220-4334, 1690
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ โทร. 0-3724-1494
 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว โทร.0-3723-0144-5
 ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสระแก้ว 0-3742-5032
 ฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว โทร.0-9244-8522
 สำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 8 โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 http://www.tat8.com