PDA

View Full Version : งาน BB ที่บางนา ไม่ได้ไปแต่อยากรู้aremac
13th February 2009, 19:16
มีสมาชิกท่านใดไปงาน BB ที่บางนามาแล้วบ้าง ผมไม่ว่างไปไม่ทราบ

งานเป็นยังไงบ้าง ราคาปืนมีลดกระหน่ำเหมือนหนที่แล้วหรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ

photo-taker
13th February 2009, 21:14
ที่แน่ๆมีการแข่งยิงปืนครับ

กฎการแข่งขัน (บางส่วน)

ปืนอัดลมเบาที่อนุมัติใน สแตนดาร์ด ดิวิชั่น

ปืนที่ถูกจัดไว้ใน สแตนดาร์ดดิวิชั่นนี้ จะต้องไม่ติดตั้งกล้องเล็ง, ตัวชดเชย (Compensator) หรือสิ่งอื่น เข้ากับลำกล้องด้านนอก หรือลำกล้องด้านใน
ระยะห่างของปืนและซอง จากร่างกาย ต้องไม่เกิน 50 มม
ปืนที่อยู่ในสภาพพร้อม และบรรจุแม๊กกาซีน แต่ไม่บรรจุลูก จะต้องอยู่ได้พอดีภายในกล่องที่มีขนาดภายใน ยาว 250 มม. กว้าง 160 มม. สูง 45 มม.

ก่อนการเริ่มการแข่งขัน
ผู้แข่งขัน จะถูกแบ่งออกเป็นหมู่(Squad), โดยแต่ละหมู่ (Squad) จะถูกพาไปยังสนามยิงที่จัดให้
ผู้แข่งขัน จะได้รับฟังการบรรยายข้อการยิง จากกรรมการRO เรื่องวิธีการนับคะแนน, ประเภทและจำนวนเป้า, จำนวนกระสุนขั้นต่ำ, ท่าเตรียมพร้อมของปืน, ตำแหน่งท่าเริ่มต้น, สัญญาณเริ่มยิง และขั้นตอนการยิง
หลังสิ้นสุดการบรรยาย จะเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย เมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้ว
ให้ผู้เข้าแข่งขันเดินสำรวจสนาม (Walk Through) ในเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้น การยิงจึงจะเริ่มขึ้น

เป้า
เป้าที่นับคะแนน จะเป็น
- เป้าแบบคลาสสิค (Classic Target) มาตรฐาน IAPS
- เป้าโลหะวงกลม ขนาด เส้นผ่านศก 10 ซม. ทาสีขาวด้านหน้า
- เป้าคลาสสิคป็อบเปอร์ (Classic Popper) มาตรฐาน IAPS

เป้า No Shoot หรือเป้าตัวประกัน เป็นเป้ากระดาษ ที่ทำเครื่องหมาย/ สีขาว

โดยเป้าอาจมีการปกปิด (Hard Cover) หรือซุกซ้อนเป้าไว้ในสนาม

การคิดคะแนน และการตัดคะแนน
เว้นแต่จะมีการระบุในการบรรยายสนามยิง เป้ากระดาษที่นับคะแนน ต้องยิงอย่างน้อย สองนัดในแต่ละเป้า โดยจะนับเอาคะแนนสูงสุด 2 นัดที่ปรากฏบนเป้า ส่วนเป้าโลหะ/ ป็อบเปอร์ ที่นับคะแนน ต้องยิงอย่างน้อย 1 นัดให้ล้ม จึงจะได้ 5 คะแนน
คะแนนบนเป้ากระดาษจะแบ่งตามโซน A = 5 คะแนน, C = 3 คะแนน และ D = 1 คะแนน
รอยยิงที่เห็นได้บนเป้าNo Shoot หรือเป้าตัวประกัน จะถูกตัดคะแนน รอยยิงละ 10 คะแนน แต่ไม่เกิน 2 รอยยิงต่อเป้า
การยิงพลาด Miss จะถูกตัดคะแนน 10 คะแนน ต่อ ครั้ง
กรณีที่ผู้แข่งขัน ไม่ได้ทำการยิง เป้ากระดาษที่นับคะแนน อย่างน้อย 1 รอยยิง จะถูกตัดคะแนนเนื่องจากการยิงผิดขั้นตอน ครั้งละ 10 คะแนน และยังถูกตัดคะแนนที่ยิงพลาดMiss อีกด้วย

กรณีที่รอยกระสุน แตะเส้นแบ่งคะแนน ระหว่าง 2 โซน ให้นับคะแนนสูงสุด
และรอยกระสุนแตะส่วนคิดคะแนน ของเป้าคะแนนและเป้าตัวประกัน ให้คิดคะแนน และตัดคะแนน พร้อมๆ กัน
คะแนนต่ำสุด ของแต่ละสถานีคือ ศูนย์

คะแนนของผู้แข่งขัน จะใช้คะแนนรวมจากเป้านับคะแนน หักคะแนนที่ถูกตัด หารด้วยเวลาที่ใช้ยิง เรียกว่าค่า Hit Factor ผู้แข่งขันที่มีคะแนน Hit Factor สูงสุดเป็นผู้ชนะตามลำดับ

การเคลื่อนที่
ยกเว้นเมื่อนักแข่งกำลังเล็ง หรือยิงเป้า การเคลื่อนที่ใดๆ เช่นก้าวไปทิศทางใดเกินกว่า 1 ก้าว หรือเปลี่ยนท่ายิง จากยืนเป็นคุกเข่า จากนั่งเป็นยืน นักแข่งจะค้องเอานิ้วออกนอกจากโกร่งไก โดยที่ปืนต้องชี้ไปในทิศทางที่ปลอดภัย หรือชี้ไปทางแนวยิง
การฝ่าฝืน จะเป็นเหตุให้ถูกออกจากการแข่งขันได้ (Disqualification, DQ) แต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จะถูกปรับโทษ ตัดคะแนนในสนามนั้นเป็นศูนย์

การตัดคะแนน เนื่องจากยิงผิดวิธี Procedure Penaltyการตัดคะแนนการยิงผิดวิธีแต่ละครั้ง = - 10 คะแนน
ตัอย่าง การทำผิดวิธี
- ผู้แข่งขัน ทำการยิง ขณะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แตะพื้นเกินแนวเส้นฟาล์ว
- ผู้แข่งขันไม่ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนการยิง ที่แจ้งไว้ในการบรรยายสนามยิง
- ผู้แข่งขันไม่ทำการเปลี่ยนซองกระสุน ในสนามที่บังคับให้มีการเปลี่ยนซองกระสุน
- ผู้แข่งขันขยับตัว หลังคำสั่ง Stand By และก่อนที่สัญญาณเสียงให้เริ่ม
- ผู้แข่งขันไม่ทำการยิงเป้านับคะแนน อย่างน้อย 1 นัด
โดยผู้แข่งขัน จะถูกตัดคะแนน 1 ครั้ง ต่อ หนึ่งการกระทำ สูงสุดไม่เกินจำนวนเป้าที่ยิง และยังถูกตัดคะแนนจากการยิงพลาด,ถ้ามี อีกด้วย

สำหรับการจัดจุดยิงหลายจุด ถ้าผู้แข่งขันทำการยิงแล้วออกจากจุด A และจากนั้นนึกได้ว่า พลาด หรือ/และยิงเป้าผิดลำดับ จึงได้กลับไปยังจุดยิงA และทำการยิงต่อ เช่นนี้จะไม่มีการปรับเนื่องจากการผิดขั้นตอน (ให้ชี้ปลายกระบอกปืนลงพื้นสนาม ขณะกลับไปที่คอกยิง A)
เป้าใดๆ ที่ถูกยิงในลำดับที่ผิด (เช่นยิงผิดจากจุด A เป็น B) ให้ถือว่าเป็นการยิงพลาด Miss
ถ้าการยิงใดๆ ถูกยิงหลังจากที่เคลื่อนออกจากจุดไปแล้ว จะถูกทำโทษเนื่องจากผิดขั้นตอน
(ให้ง่ายในการตัดสิน, เท้าทั้งสองต้องอยู่ภายในจุดขณะยิง)
เมื่อไปถึงจุดB ผู้แข่งขันอาจเริ่มยิงเมื่อเท้าข้างหนึ่งอยู่ในบล็อคแล้ว โดยที่เท้าอีกข้างอาจอยู่ในบล็อคแล้ว หรือ ยังอยู่กลางอากาศก็ได้
จำไว้ว่า ถ้าเป้าถูกเล็งผิดลำดับโดยไม่ได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง จะต้องถูกทำโทษเนื่องจากผิดขั้นตอน รวมกับคะแนนที่ถูกหักตามจำนวนเป้าที่ถูกยิง

คำสั่ง
คำสั่งเริ่ม คือ “โหลด แอนด์ เมคเรดดี้” “Load and make ready” หรือ “ เมค เรดดี้ “Make ready” (สำหรับการยิงที่ไม่ให้บรรจุโหลดกระสุน) เมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยแล้ว ผู้แข่งขันควรจะแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ในสภาวะที่พร้อมแล้ว

คำสั่งต่อไปคือ “อาร์ ยู เรดดี้”– สแตนบาย” “Are you ready?- Stand by” จากนั้นมีช่วงเว้น ไปประมาณ 2 ถึง 5 วินาที ก่อนที่สัญญานให้เริ่มดังขึ้น
ห้ามขยับ! มือห้ามขยับหลังจากคำสั่ง “สแตนบาย” “Stand by”
การเริ่มก่อนสัญญาณ, การขยับมือ หรือ การกระโจน จะถูกลงโทษการยิงผิดวิธี 1 ครั้ง (ตัด 10 คะแนน)

เมื่อสัญญาณสำหรับให้ผู้แข่งขันเริ่มการยิงดังขึ้น หากผู้แข่งขันไม่ได้ตอบสนองต่อสัญญาณเริ่ม ด้วยเหตุผลใดๆ กรรมการสนามจะยืนยันว่าผู้แข่งขันพร้อมที่จะยิง และจะเริ่มซ้ำคำสั่ง จาก“อาร์ ยู เรดดี้?”

“สต็อบ”/ “Stop” – กรรมการประจำสนามอาจออกคำสั่งนี่ได้ทุกเวลาระหว่างการยิง ผู้แข่งขันต้องหยุดยิงในทันที, หยุดการเคลื่อนที่ และรอคำแนะนำต่อไปจากกรรมการสนาม

เมื่อผู้แข่งขัน สิ้นสุดการยิงแล้ว คำสั่งต่อไปคือ
“อีฟ ยู ฟีนนิช, อันโหลด แอนด์ โชว์เคลีร” / “If You Finished, Unload and Show Clear” – ผู้แข่งขันต้องลดปืนลง และแสดงปืนเพื่อการตรวจสอบโดยกรรมการสนาม ด้วยการให้ปากกระบอกปืนชี้เข้าไปในสนาม, ซองกระสุนถูกถอดออก, ค้างสไลด์ หรือเปิดไว้ และรังเพลิงว่างเปล่า

“อีฟ เคลีร, แฮมเมอร์ดาวน์, โฮล ซเทอะ” / If Clear, Hammer Down, Holster” – ผู้แข่งขันปล่อยสไลด์ และเหนี่ยวไกขณะที่ยังชี้ปืนไปในสนามอย่างปลอดภัย (โดยไม่แตะนกสับ, ถ้ามี) จากนั้นนำปืนเก็บเข้าซอง เมื่อมือของผู้แข่งขันออกจากปืนที่อยู่ในซองแล้ว การยิงถือว่าเสร็จสิ้น

- “แรงค์ อีส เคลีร” / “Range is Clear” – ผู้แข่งขัน หรือ กรรมการสนามต้องไม่เคลื่อนไปข้างหน้า หรือห่างจากแนวยิง หรือตำแหน่งยิงสุดท้าย จนกว่าคำสั่งนี้จะถูกบอกโดยกรรมการสนาม เมื่อมีคำสั่ง เมื่อมีคำสั่ง เจ้าหน้าที่และผู้แข่งขันอาจเข้าไปนับคะแนน,ปิดเป้า, ตั้งเป้า ฯลฯ

กฎความปลอดภัย Safety Ruleปืนของผู้แข่งขันทุกคนจะต้องถูกเก็บโดยไม่บรรจุลูก ตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อกรรมการออกคำสั่งให้บรรจุลูก
ตลอดเวลาในสนามยิง เมื่อทำการเล็งเป้า, บรรจุกระสุน, ปลดกระสุน หรือ ทำการแก้ไขข้อบกพร่อง ปืนของผู้แข่งขันจะต้องชี้ลงไปในสนามตลอดเวลา

กรณีที่แนวเส้นจำกัด ของ 180 องศา ถึงจุดยิงถูกละเมิด ผู้แข่งขันจะถูกบอกให้ปลดลูกออกและ ให้ออกจากการแข่งขัน (Disqualification, DQ) แต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จะถูกปรับโทษ ตัดคะแนนในสนามนั้นเป็นศูนย์

ผู้แข่งขันต้องมั่นใจว่า นิ้วของผู้แข่งขันอยู่ภายนอกโกร่งไก เมื่อบรรจุลูก- ปลดลูก และขณะทำการแก้ไขข้อบกพร่องของปืน
หลังจากการยิง จะไม่ให้ผู้แข่งขันออกจากแนวยิงจนกว่าปืนผู้แข่งขัน ถูกตรวจโดยกรรมการแล้วว่า ไม่มีลูกค้างอยู่
เมื่อปืนถูกตรวจโดยกรรมการว่าไม่มีลูกแล้ว ปืนจึงควรถูกเก็บไว้ในกล่อง หรือซองปืน

หากมีเหตุผลบางอย่างที่ปืนไม่สามารถถูกปลดลูกออกได้ เนื่องจากการแตกหัก หรือเสียหายของกลไก ผู้แข่งขันจะต้องแจ้งกรรมการ

ไม่มีเหตุใดที่ผู้แข่งขัน จะถูกอนุญาตให้ออกจากแนวยิง โดยที่ปืนยังบรรจุลูกอยู่

ผู้แข่งขันจะต้องระงับการนำพาปืนนั้น จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้พาไปได้โดยกรรมการ
กรณีผู้แข่งขันทำปืนร่วงขณะการยิง ผู้แข่งขันต้องไม่จับปืนกลับขึ้นมาเอง ผู้แข่งขันต้องให้กรรมการหยิบขึ้นมาให้ และกรรมการจะทำการปลดกระสุนและตรวจสอบปืนให้

การฝ่าฝืนความปลอดภัย Safety violations
การฝ่าฝืนอย่างใดอย่างหนึ่ง และ การฝ่าฝืนตั้งแต่ สองข้อ ต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้ให้ออกจากการแข่งขัน (Disqualification, DQ) แต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จะถูกปรับโทษ ตัดคะแนนในสนามนั้นเป็นศูนย์
- หันปืนที่ไม่ได้บรรจุลูกไปหลังแนวยิง( ล้ำแนว 180 องศา)
- ทำปืนที่ไม่ได้บรรจุลูกตก
- ออกจากแนวยิงด้วยปืนที่ยังบรรจุลูก
- ยิงด้วยการขาดความควบคุมโดยประมาท หรือ ทำปืนลั่นโดยอุบัติเหตุ
- หยิบปืนที่ตก โดยที่ยังไม่ได้รับคำสั่งจากกรรมการ

การฝ่าฝืนต่อไปนี้ จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน (Disqualification, DQ) แต่สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ จะถูกปรับโทษ ตัดคะแนนในสนามนั้นเป็นศูนย์
- หันปืนที่บรรจุลูกไปหลังแนวยิง
- ทำปืนที่บรรจุลูกตก
- ทำปืนลั่นในซอง หรือพื้นภายในคอกยิง
- ถือปืนที่บรรจุลูกโดยไม่ปลอดภัย
- ผู้แข่งขันที่อยู่ในภาวะใช้สารควบคุม(เช่นแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด)
- พฤติกรรม หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา หรือเป็นเหตุปฎิปักษ์ต่อประสิทธิภาพของผู้แข่งขันอื่น

+++++++++++++++++++++

ถาม-ตอบ
FAQ (Frequency Answer and Question)

ถาม: ปืนสั้น THAPS รับสมัครแข่งเป็นวันใช่มั๊ยครับ แล้วรับกี่คนต่อวันครับ
ตอบ: เลือกสมัครแข่ง วันใด ก็ได้
ศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
หรือ เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
หรือ อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์
แข่งเสร็จภายในวันเดียวและมอบรางวัลให้ผู้ชนะในแต่ละวัน
รับสมัครวันละ 20 ท่าน
สมัคร-ชำระเงินก่อน เลือกก่อน

ถาม: ขอรายละเอียดเกี่ยวกับกติกาปืนสั้นมากกว่านี้หน่อยครับ เช่นปืนที่ใช้ แก๊สที่ใช้
ตอบ: กฎการแข่งขัน (บางส่วน) ดูได้ที่ http://www.bbgun.in.th/viewtopic.php?t=142 (http://www.bbgun.in.th/viewtopic.php?t=142)
ปืนที่ใช้ในการแข่งขัน จะต้องไม่ติดตั้งกล้องเล็ง, ตัวชดเชย (Compensator) หรือสิ่งอื่น เข้ากับลำกล้องด้านนอก หรือลำกล้องด้านใน
ระยะห่างของปืนและซอง จากร่างกาย ต้องไม่เกิน 50 มม
ปืน ที่บรรจุแม๊กกาซีน แต่ไม่บรรจุลูก จะต้องอยู่ได้พอดีภายในกล่องที่มีขนาดภายใน ยาว 250 มม. กว้าง 160 มม. สูง 45 มม.
ในกฎ ไม่มีการจำกัดแก๊ซที่ใช้
_________________
THAPS
Thailand Airsoft Practical Shooting

photo-taker
13th February 2009, 21:15
รายละเอียดของสนามแข่งขัน

1.AGTS Thailand championship 1st (stage 1)
http://images.temppic.com/09-01-2009/images_vertis/1231503561_0.66445400.jpg
คำอธิบาย :

1.ผู้เข้าแข่งขันยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 1 โดยที่ปืนอยู่ในสภาวะปลอดภัย (ปืนขึ้นเซฟและอยู่ในซองปืนสำหรับปืนสั้น ห้ามมีการขึ้นลำไว้ล่วงหน้า)
2.รอฟังเสียงกรรมการสนามขาน ดังนี้
2.1 “Standby” ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อม
2.2 “Ready” หากผู้เข้าแข่งขันไม่พร้อมให้ตอบ “No” แต่หากไม่ตอบกรรมการสนามจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันพร้อมเริ่มทำการยิงและจะให้สัญญาณ Timer หลังสิ้นเสียงถาม
2.3 จากนั้นอีก 3 วินาทีจะมีเสียง Timer ดังขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณการเริ่มทำการยิงได้
3.เริ่มทำการยิงที่พื้นที่ทำการยิงที่ 1 โดยเริ่มจากยิงเป้าทางด้านขวามือโดยใช้ปืนสั้นด้วยท่ายืนยิงจากนั้นจึงเอาปืนเก็บเข้าซองพกและใช้ปืนเล็กยาวประจำตัวยิงเป้าทางด้านซ้ายมือด้วยท่ายืนยิงเช่นกันจากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
4.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันยิงเป้าทางด้านซ้ายมือด้วยท่าคุกเข่ายิงและจึงยิงเป้าทางด้านขวามือด้วยท่านอนเฉียงขวา โดยทั้งหมดทำการยิงด้วยปืนเล็กยาวจากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
5.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 3 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการยิงเก็บคะแนนและช่วยตัวประกันโดยเริ่มยิงที่เป้าเก็บคะแนนสองเป้าที่อยู่ด้านหน้าบังเกอร์จากนั้นจึงทำการยิงผ่านช่องของบังเกอร์เพื่อเก็บคะแนนและช่วยตัวประกันในเป้าสุดท้าย ในการยิงเป้าชนิดเก็บคะแนนผู้เข้าแข่งขันต้องยิงในแต่ละเป้าอย่างน้อย 3 นัดและกรรมการจะนับเอานัดที่มีคะแนนน้อยที่สุดจำนวน 3 นัดเพื่อทำการลงคะแนนในเป้านั้นๆ จากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
6.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 4 ผู้เข้าแข่งขันทำการยิงเป้าทางด้านซ้ายมือด้วยท่าคุกเข่ายิงจากนั้นให้ผู้เข้าแข่งขันลอดตัวผ่านอุปสรรคที่อยู่ด้านข้างเพื่อเคลื่อนตัวไปยังบังเกอร์ที่อยู่ด้านขวาของพื้นที่ทำการยิงที่ 4 (โดยห้ามทำการกระโดดข้าม อนุญาตให้ลอดผ่านเท่านั้น) จากนั้นจึงยิงเป้าทางด้านขวามือด้วยท่านอนเฉียงขวาและลุกขึ้นมายิงเป้าเก็บคะแนนด้วยท่ายืนยิงจากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
7.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการยิงสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันทำการยิงเป้าทางด้านขวามือโดยยิงผ่านช่องของบังเกอร์ด้วยท่ายืนยิงจากนั้นจึงทำการยิงเป้าทางด้านซ้ายจนครบทุกเป้าและยิงเป้าสุดท้ายที่เป็นเป้าหยุดเวลา
8.เมื่อทำการยิงเป้าหยุดเวลาแล้วนั้นผู้เข้าแข่งขันต้องปลดแมกกาซีนขึ้นเซฟปืนและเคลื่อนที่กลับมายังจุดเริ่มต้น จากนั้นกรรมการสนามจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยของปืนอีกครั้งก่อนทำการจบการยิง
9.เมื่อกรรมการสนามประกาศจบการยิง กรรมการที่ทำการนับคะแนนจะเริ่มทำการนับคะแนนไปพร้อมกับผู้เข้าแข่งขัน หากเกิดข้อสงสัยในการนับคะแนนผู้เข้าแข่งขันสามารถสอบถามได้ โดยจะมีหัวหน้ากรรมการใหญ่ทำการชี้ขาดข้อสงสัยต่างๆที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ยอมรับตามเกณฑ์การตัดสินของกรรมการสนามแต่หากผลสรุปออกมาว่าผู้เข้าแข่งขันทำความผิด ณ จุดนั้นๆจริงจะโดนตัดคะแนนเพิ่ม

photo-taker
13th February 2009, 21:16
2.AGTS Thailand championship 1st (stage 2)
http://images.temppic.com/09-01-2009/images_vertis/1231503564_0.61104600.jpg
คำอธิบาย :

1.ผู้เข้าแข่งขันยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 1 โดยที่ปืนอยู่ในสภาวะปลอดภัย (ปืนขึ้นเซฟและอยู่ในซองปืนสำหรับปืนสั้น ห้ามมีการขึ้นลำไว้ล่วงหน้า)
2.รอฟังเสียงกรรมการสนามขาน ดังนี้
2.1“Standby” ผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อม
2.2 “Ready” หากผู้เข้าแข่งขันไม่พร้อมให้ตอบ “No” แต่หากไม่ตอบกรรมการสนามจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันพร้อมเริ่มทำการยิงและจะให้สัญญาณ Timer หลังสิ้นเสียงถาม
2.3 จากนั้นอีก 3 วินาทีจะมีเสียง Timer ดังขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณการเริ่มทำการยิงได้
3.เริ่มทำการยิงที่พื้นที่ทำการยิงที่ 1 โดยเริ่มจากยิงเป้าทางด้านซ้ายมือด้วยท่าคุกเข่ายิงซ้ายจากนั้นจึงยิงเป้าทางด้านขวามือด้วยท่าคุกเข่ายิงขวาจากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
4.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 2 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลอดเข้าไปในอุโมงค์จำลองและเริ่มยิงเป้าจากด้านซ้ายมือไปขวามือด้วยท่านอนยิง/นั่งยิงและยืนยิงตามลำดับและสำหรับการยิงเป้าชนิดเก็บคะแนนผู้เข้าแข่งขันต้องยิงในแต่ละเป้าอย่างน้อย 3 นัดและกรรมการจะนับเอานัดที่มีคะแนนน้อยที่สุดจำนวน 3 นัดเพื่อทำการลงคะแนนในเป้านั้นๆ จากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
5.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 3 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการยิงในขณะที่เคลื่อนที่อยู่บนสะพานจำลองด้วยปืนสั้นโดยจะเริ่มทำการยิงได้ต่อเมื่อขาทั้งสองข้างของผู้เข้าแข่งขันเหยียบอยู่บนบันไดขั้นใดขั้นหนึ่งและต้องหยุดทำการยิงเมื่อขาข้างใดข้างหนึ่งแตะพื้นสนามสำหรับการยิงเป้าชนิดเก็บคะแนนผู้เข้าแข่งขันต้องยิงในแต่ละเป้าอย่างน้อย 3 นัดและกรรมการจะนับเอานัดที่มีคะแนนน้อยที่สุดจำนวน 3 นัดเพื่อทำการลงคะแนนในเป้านั้นๆ จากนั้นเคลื่อนที่ไปทำการยิงยังพื้นที่ทำการยิงถัดไป
6.ณ พื้นที่ทำการยิงที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการยิงสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันทำการยิงเป้าทางด้านใดก่อนก็ได้ด้วยท่ายืนยิงโดยผู้เข้าทำการแข่งขันต้องยิงเป้าที่กำหนดให้ยิงจนครบจากนั้นจึงทำการยิงเป้าสุดท้ายที่เป็นเป้าหยุดเวลา
7.เมื่อทำการยิงเป้าหยุดเวลาแล้วนั้นผู้เข้าแข่งขันต้องปลดแมกกาซีนขึ้นเซฟปืนและเคลื่อนที่กลับมายังจุดเริ่มต้น จากนั้นกรรมการสนามจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยของปืนอีกครั้งก่อนทำการจบการยิง
8.เมื่อกรรมการสนามประกาศจบการยิง กรรมการที่ทำการนับคะแนนจะเริ่มทำการนับคะแนนไปพร้อมกับผู้เข้าแข่งขัน หากเกิดข้อสงสัยในการนับคะแนนผู้เข้าแข่งขันสามารถสอบถามได้ โดยจะมีหัวหน้ากรรมการใหญ่ทำการชี้ขาดข้อสงสัยต่างๆที่ผู้เข้าแข่งขันไม่ยอมรับตามเกณฑ์การตัดสินของกรรมการสนามแต่หากผลสรุปออกมาว่าผู้เข้าแข่งขันทำความผิด ณ จุดนั้นๆจริงจะโดยตัดคะแนนเพิ่ม

ที่มา: http://www.thaiairsoftgun.com/board/index.php?topic=44977.0

NiKong
13th February 2009, 21:50
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูเพื่อนแข่งค้าบบ

DarkDiy
13th February 2009, 22:32
พรุ่งนี้จะไปเนียนด้วย ไม่รู้จะได้เป็นอะไร ^^

NiKong
14th February 2009, 20:32
หุหุ ไปมาแล้วครับ
ก็เจ้าเดิมสำหรับบูธ มารูอิ ราคาถูกลง
ส่วนปืนจีน ก็ยังไม่ถูกไปกว่าคลองถม

ที่น่าสนใจคือบูธ DS101 มีประมูลปืน CA ด้วย เสียดายประมูลแต่ M4

ส่วนนกตัว max ก็ 46000 ซี๊สสสสส

ส่วนผม ได้มาแต่กางเกง 511 กับอาร์มอีกเล็กน้อย ซื้อมากไม่ได้ มีโครงการใหญ่ แหะๆ

และๆๆๆ ที่น่าสนใจสูงสุดคือ พริตตี้ น่ารัก