PDA

View Full Version : การประกวดภาพถ่ายจากการถ่ายภาพการแสดงหุ่นละครเล็กGuide
24th November 2004, 17:57
การประกวดภาพถ่ายจากการถ่ายภาพการแสดงหุ่นละครเล็ก
โครงการราชภัฏร่วมใจ สืบสานศิลปไทยหุ่นละครเล็ก เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์ เธียรเตอร์)
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2547

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมถ่ายภาพเพื่อประกวด

คุณสมบัติ
เปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพทั่วไป ทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ , เพศ หรือสัญชาติ ถ้าอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

วันเวลาและสถานที่จัดการประกวด
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ส่งใบสมัครและเข้าร่วมการถ่ายภาพเพื่อส่งประกวด ณ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์ เธียร์เตอร์)

เงื่อนไขการแข่งขัน
1. เป็นการประกวดภาพถ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมถ่ายภาพการแสดงหุ่นละครเล็ก ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
2. รับใบสมัครได้จากสถานที่ที่ส่งผลงานเข้าประกวดด้านท้าย หรือที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ส่งไปถึง กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งตามที่อยู่ หรือด้วยตนเอง หรือทางโทรสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หรือในวันเข้าร่วมการถ่ายภาพ
3. ส่งผลงานภาพถ่ายไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค
4. ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายขนาด 8 X 10 นิ้ว และ 12 X 18 นิ้ว ระบุชื่อผู้สมัครและชื่อผลงานด้านหลังภาพทุกภาพ พร้อมทั้งส่งไฟล์ภาพที่บันทึกลงบนซีดีเป็นรูปแบบ TIFF หรือฟิล์มต้นฉบับ
6. การตัดสินผลงานจะอยู่ในบริบทของแสง เงา และอารมณ์ของการแสดงหุ่นละครเล็ก เพื่อนำไปสู่มิติแห่งการอนุรักษ์
7. ไม่อนุญาตให้ใช้แหล่งกำเนิดแสงใด ๆ ในการถ่ายภาพอันจะเป็นการรบกวนการแสดง

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย
ตัดสิน
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2547
จัดแสดงผลงาน
วันที่ 15 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ณ นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก

การตัดสินไม่แบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่าและบริบทของผลงานเป็นหลัก โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินของคณะกรรมการ การคัดเลือกและตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงาน ร่วมกับนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก สามารถนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ หรือจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศได้

รางวัลในการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ประกาศเกียรติคุณบัตร พร้อมบัตรกำนัลจากนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก
5. รางวัลนักอนุรักษ์ศิลปการแสดงหุ่นละครเล็ก สาขาการถ่ายภาพ สำหรับทุกท่านทุกส่งภาพเข้าประกวด

กำหนดส่งผลงานและสถานที่ส่ง
1. ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547
2. ส่งผลงานได้ที่นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก สวนลุมไนท์พลาซ่า เลขที่ 1875 ถนนพระราม 4 สวนลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 – 2510978 โทรสาร 02 – 2529683 – 5
หรือที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02 – 8900841 – 50 ต่อ 202 , 607 โทรสาร 02 – 4725713

ทั้งนี้ขอพื้นที่แนบฝากใบสมัครไว้ด้วยฮะ

ขอบคุณครับ

พุทธา
24th November 2004, 20:30
:) เคยเข้าไปถ่ายครับ ขอบอกว่ายากมาก ตัดสินภาพแล้วบอกด้วยนะครับอยากดูภาพที่ได้ชนะเลิศ

เจง
2nd December 2004, 12:08
Frank ไปป่าว? ไปกันไหม?