PDA

View Full Version : กำหนดการ งานเทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2547เอ้
20th November 2004, 11:09
บริเวณสวนสันติชัยปราการ
-พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการกรกุงเทพมหานคร
-กิจกรรมการจัดจำลอง พระราชพิธีจองเปรียง ลดชุด ลอยโคม
-กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นของไทย และกีฬาไทย
-กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย
-กิจกรรมสาธิตแสดงศิลปหัตถกรรม
-การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
-กิจกรรมสร้างสีสันบรรยากาศในบริเวณงาน
บริเวณศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)
-พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-กิจกรรมการแสดงมหรสพ อาทิ การแสดงดนตรี (ไทยลูกทุ่ง-ไทยลูกกรุง)
-การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
-กิจกรรมการประกวด อาทิ การประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศของ
กรุงเทพมหานคร การประกวดกระทง
-กิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นบ้าน
-กิจกรรมสร้างสิสันบรรยากาศในบริเวณงาน
-กิจกรรมสาธิตแสดงศิลปหัตถกรรม
-การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
-การแสดงจุดพลุไฟและไฟสายธาร

เอ้
20th November 2004, 11:13
อันนี้ของการท่องเที่ยว

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร 24-26 พ.ย. 47

พิธีเปิด วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2547 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ลานทัศนาภิรมย์ หน้าอาคารหอประชุมกองทัพเรือ
ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้าจากสถาบันการศึกษาและสมาคมเรือไทย โดยลอยลำในแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางระหว่างสะพานตากสิน-สะพานพระราม 8 ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2547

สถานที่ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้า
1. บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาฯ
2. สวนสันติชัยปราการ
3. บริเวณสะพานพระราม 8
4. สถานีรถไฟบางกอกน้อย
5. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
6. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
7. วัดระฆังโฆษิตาราม

นอกจากนั้นยังมีการล่องเรือชมการประดับไฟฟ้าอาคารโบราณสถานริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.-5 ม.ค. 47
อาคารและโบราณสถาน จำนวน 12 แห่ง
1. วังบางขุนพรหม
2. ป้อมพระสุเมรุ
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. วัดระฆังโฆษิตาราม
5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
6. ป้อมวิชัยประสิทธิ์
7. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
8. อาคารสุนันทาลัย
9. โบสถ์ซางตาครูส (กุฎิจีน)
10. มัสยิด กูวติล อิสลาม (ตึกแดง)
11. ศาลเจ้ากวนอู
12. สมาคมเผยแผ่ธรรม "เต็กก่า" จิจีนเกาะ

nikmania
20th November 2004, 23:14
แทงยู คับ

Electron
20th November 2004, 23:20
เพิ่มเติมครับ
ข้อมูลจาก http://www.loikrathong.net

ใครจะไปถึงสุโขทัยก็ได้นะครับ ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (http://www.loikrathong.net/th/hl_sukhothai.asp)

หรือใครจะไปกับคุณแฟร้งค์ที่ กระทู้นี้ (http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=10906&highlight=%2A%C5%CD%C2%A1%C3%D0%B7%A7%2A)